Gå til hovedinnhold
Tilbake til forsiden

Vilkår, betingelser
 og reiserettigheter

Her forklarer vi hvilke vilkår du har når du planlegger reiser og kjøper billetter gjennom Entur. Merk at det er ulike vilkår for nasjonale og internasjonale billetter.

VILKÅR OG REISERETTIGHETER FOR REISER INNENLANDS

Rutetider og sanntidsinformasjon

Enturs reisesøk bygger på den ruteinformasjonen som kollektivselskapene sender til oss. De er pålagt å sende rutedata/-tider for minimum 120 dager frem i tid. Entur tar ikke ansvar for eventuelle feil i informasjonen som leveres fra selskapene.

Noen transportselskap leverer også sanntidsinformasjon for å rapportere om forsinkelser i nåtid. Hvis vi har tilgang på sanntid viser vi disse tidene i reiseforslag, på avgangstavler og favorittlinjer, samtidig som man også kan se opprinnelig avgangstid. Det kan forekomme feil i sanntidsinformasjon i tilfeller der operatører kjører inn en forsinkelse. Entur anbefaler derfor at du møter opp til opprinnelig avgangstid, sånn at du rekker din avgang.

Produkter og priser

Entur tilbyr salg av kollektivbilletter for store deler av Norge. Vi tilbyr kollektivselskapenes billettprodukter til samme vilkår og til samme pris som de selv tilbyr i sine egne salgskanaler.

Betaling

Ved kjøp av billetter i Entur-appen og på entur.no kan du betale med Visa, MasterCard eller Vipps. Ved kjøp av billetter via kundesenteret, får du tilsendt en betalingslenke via SMS eller e-post der du kan velge å betale med Visa, MasterCard eller Vipps. Kundesenteret tar også imot betaling med Visa og MasterCard direkte på telefon.

På betjente stasjoner kan du betale med kort (Visa, MasterCard, Maestro, American Express og BankAxept-kort), kontant eller Vipps.

Entur selger også billetter på automater ved en rekke stasjoner i Norge. Alle tar kort (Visa, Mastercard, Amex og Bankaxsept), mens noen av automatene også tar kontanter. Det er i tillegg mulig å få kjøpt togbilletter på Narvesens kiosker i Østlandsområdet.

Angrefrist og avbestilling av togbilletter

Togbilletter som selges digitalt i Entur-appen og på entur.no har en angrefrist på fire timer fra kjøpstidspunkt, og må avbestilles før togets avgangstid. Du kan kansellere og refundere togbillettene selv i appen, på Entur.no (innlogget) eller via Enturs kundesenter.

Ved avbestilling gir noen billetter rett til full refusjon, mens noen gir delvis eller ingen refusjon. Ved avbestilling tett opp til avgangstid, vil det i noen tilfeller kunne belastes et gebyr. Det er derfor viktig å sette seg inn i detaljene og vilkårene for produktet du velger før du gjennomfører kjøpet.

Angrefrist og avbestilling av øvrige kollektivbilletter

Kollektivbilletter som ikke er aktivert kan avbestilles eller refunderes med noen unntak. Dersom billetten er aktivert, må du kontakte kundesenteret for eventuell refusjon. Aktiverte enkeltbilletter refunderes ikke.

Samtykker og profil

Ved kjøp av billett gjennom Entur, gir du kollektivselskapene tillatelse til å kontakte deg med relevant informasjon om din reise. Dette kan for eksempel gjelde endringer i avgangstid eller plass. Operatørene kan ikke kontakte med deg med reklame eller mersalg.

Entur tilbyr kjøp uten profil i Entur-appen for reisende som ønsker dette. Billettene kobles da til enheten den kjøpes på. Kjøp uten profil tilbys ikke på entur.no.

Ved kjøp uten profil er du selv ansvarlig for å holde deg oppdatert ved større endringer på reisen din, da selskapene ikke vil kunne kontakte deg med relevant informasjon.

Betingelser for gyldig billett

  • Du må ha gyldig billett for reisen før du går om bord eller inn i en kontrollsone. Forutsetningen for å reise er at du som kunde kan forevise gyldig billett ved kontroll. Dokumentasjon av gyldig billett kan ikke skje i etterkant av kontrollen.
  • Du må ha tilstrekkelig internettnettdekning under kjøpsprosessen slik at du får kjøpt billett.
  • Skjermen må være leselig, og du må ha nok batteri på enheten så lenge reisen din varer - hvis ikke kan du bli ansett som å reise uten gyldig billett.
  • Datatrafikk må være påslått i en kontrollsituasjon slik at dagens animasjon og QR-kode kan fremvises.
  • Dersom du har kjøpt billett til andre med din mobil er det du som disponerer billettene. Du kan overføre billetten til den som skal reise, og informasjon om hvordan du gjør dette er tilgjengelig nettsiden til operatøren du har kjøpt billetten hos.

Reiserettigheter for tog

Togselskapenes Transportvilkår/Reisevilkår

Ved kjøp i Entur-appen og på Entur.no godtar du reisevilkårene, vilkår for avbestilling og personvernerklæringen.

Merk: Togselskapene i Norge har ulike reisevilkår og vilkår for sine billetter og reiser, selv om du kjøper hele reisen i Entur sine kanaler. Her får du oversikt over de vilkårene som gjelder for de ulike operatørene.

Reise med ett togselskap

Reiser du med ett togselskap er det dette selskapets transportvilkår som gjelder.

Reise med flere togselskap og togbytte

Reiser du med flere togselskaper på samme reise vil dine rettigheter variere etter om du kjøper reisen i ett eller flere kjøp, og etter hvilke togselskaper du reiser med.

Ett eller flere kjøp

Når du kjøper en togreise har du ikke rettigheter ved overgang dersom du kjøper reisen i flere kjøp. Det vil si at du må kjøpe reisen i ett samlet kjøp for å ha eventuelle rettigheter ved overgang fra et tog eller togselskap til det neste.

Rettigheter ved overgang

Rettighetene du har ved kansellering, forsinkelser, eller om du mister overgangen, er avhengig av om du har kjøpt en reise med korrespondansegaranti eller ikke.

Korrespondansegaranti

Tilbys av enkelte togselskaper, og innebærer at hvis du på grunn av forsinkelse eller innstilling ikke rekker korresponderende tog angitt på billetten, får du plass på neste ledige avgang uten at du må kjøpe ny billett. Du må da henvende deg til det togselskapet som er ansvarlig for forsinkelsen, de skal sørge for at du får plass på ny avgang.

Ikke korrespondansegaranti

Der togselskapet ikke har korrespondansegaranti ved forsinkelser har du selv ansvar for overgang mellom tog. Dette gjelder pr. i dag gjensidig overgang mellom GoAhead og SJ Nord.

Overgang mellom tog og buss

Det er som hovedregel ikke korrespondansegaranti mellom tog og ordinær buss eller togbuss.

For overgang mellom SJ Nord sine tog og togbuss gjelder viderereisegaranti betinget av at reisen er kjøpt som sammenhengende reise/gjennomgående billett. Du får da plass på neste bussavgang.

Reiserettigheter for øvrig kollektivtrafikk

Kollektivselskapenes egne vilkår for billetter og reiser

Med Entur-appen kan du reise med elektronisk billett også hos kollektivselskapene som formidler sine billetter gjennom Entur. Du som reisende er selv ansvarlig for å sette deg inn i de relevante selskapenes transportvilkår og salgsbetingelser.

Reisegaranti

Entur har ingen egen reisegaranti. Entur selger billetter på kollektivselskapenes vilkår og betingelser. Ved forsinkelser, innstillinger og overgang mellom transportmidler er det de aktuelle selskapenes egne vilkår for billetter og reiser som gjelder. Entur presenterer de mest effektive reiseforslagene i reiseplanleggeren, men tar ikke ansvar for tapte overganger knyttet til forsinkelser.

VILKÅR OG REISERETTIGHETER FOR INTERNASJONALE REISER

Sjekk alltid at billettene er utstedt i samsvar med dine krav. Dersom dette dokumentet (billetten) gir rett til transport med transportør, vil transporten bli utført i henhold til gjeldende offentlige forskrifter og hver transportørs generelle og spesielle transportbetingelser. Disse betingelsene kan fås ved å henvende seg til den aktuelle transportøren og er tilgjengelig på nettsiden til hver transportør. Billett og/eller Voucher innløses i henhold til eksisterende betingelser som er oppgitt av utstederen av billetten/Voucheren. Hvis en reise er kjøpt fra en godkjent forhandler som ikke utfører transporten, opptrer han kun som forhandler og påtar seg ikke noe ansvar for gjennomføringen av reisen eller tilleggstjenesten.

Billetten/dokumentet skal vises uten forespørsel.

Ved eventuelle forstyrrelser i reisen som forårsaker forsinkelser, er det viktig at du som reisende tar kontakt med transportørens personale for å få en bekreftelse på avbruddet samt informasjon om hvordan din videre reise påvirkes.

I tillegg til pris og forskrifter som gjelder for den aktuelle reisen gjelder også forordning (EU) 2021/782 fra Europaparlamentet og rådet av 29. april 2021 om jernbanepassasjerers rettigheter og plikter (omarbeidet) (PRR), og de generelle Befordringsvilkår (GCC-CIV/PRR).

Dersom reisedokumentet ditt inneholder flere billetter, utgjør hver billett fra hvert enkelt jernbaneforetak en egen transportkontrakt, selv om billettene kjøpes i en enkelt kommersiell transaksjon, og ikke er en gjennomgangsbillett i henhold til PRR.

Resplus er et samarbeid mellom Sveriges kollektivselskaper. Hvis du reiser i Sverige og har en Resplus-billett, gjelder Resplus reisevilkår, som du finner på https://samtrafiken.se/resplus (på svensk).

Hvis billetten er utstedt for en internasjonal grenseoverskridende reise, er transport underlagt "Convention on International Carriage by Rail" (COTIF) inkludert "Uniform rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers by Rail" (CIV), og de spesielle transportvilkårene (SCIC) til transportørene som er inkludert i transporten. Disse betingelsene er tilgjengelige hos salgsstedene som selger internasjonale billetter. CIT-nettstedet viser også transportørene og transporttjenestene som er underlagt CIV Uniform-reglene, PRR og GCC-CIV/PRR. Refusjon av internasjonale billetter er underlagt spesielle betingelser.

Passasjerer skal være til stede ved administrative forpliktelser som kreves av tollvesenet eller andre myndigheter. Passasjerene er ansvarlige for å innhente informasjon om pass- eller visumbestemmelser av den tilhørende ambassaden eller konsulatet. Hvis en billett selges av en autorisert selger, opptrer selger kun som mellommann for det utstedende foretaket og påtar seg intet ansvar som følge av transportavtalen.

Tvister kan bare bringes inn for domstolene og tribunalene som er angitt i GCC-CIV/PRR. Det er gjeldende lov for tilhørende domstolen og tribunal som legges til grunn.