Gå til hovedinnhold
Tilbake til forsiden

Billetter

Alle billetter samlet på ett sted.

En, to, billett

I Billett-fanen kan du kjøpe sonebilletter og periodebilletter fra en rekke kollektivselskaper på en, to, tre.

  1. Velg selskap
  2. Velg strekning
  3. Velg passasjerkategori.


Vi legger forslag til billetter du har kjøpt før, helt i toppen, sånn at det blir enda enklere neste gang du skal kjøpe billett.

Illustrasjonen viser tre funksjoner i appen. Øverst er en knapp og teksten: "1. Gjenta kjøp. Hurtigkjøp av sone-billetter som du vanligvis kjøper". I midten er det to knapper med ikoner for hhv enkeltbillett og periodebillett. Tekst: "Velg og kjøp billett. Finn sonebaserte billetter for enkeltreiser, eller periodebilletter". Nederst vises en billett slik den er i appen, med grønn strek langsetter tre fjerdedeler av kanten. Tekst: "3. Se din billett. Billetten markeres med en strek som viser deg hvor lenge billetten er gyldig".

Full kontroll

Når du skal ut på reise, legger billetten seg øverst i bunken, sånn at du har full kontroll når det er billettkontroll.

Illustrasjon av slik det ser ut i appen når man viser billetten til kontroll. På en grønn bakgrunn står "Gyldig i 2 soner fra sone. Billett fra Brakar". Videre vises utløpstid og gyldighetsperiode. Under det grønne feltet er et større felt med hvit bakgrunn. Her vises passasjerkategori (voksen) og billettype (enkel). To kvadratiske bokser, til venstre en QR-kode, til høyre et kontrollbilde (kayakk i en fjord). Nederst på billettemnet står kjøpstidspunkt, pris og referansenummer. Øverst i illustrasjonen er teksten: 4. Billettkontroll. Møt kontrolløren med et smil"

Les mer om Entur-appen i andre hovedsider

HjemKartAvgangerMer