Gå til hovedinnhold
ReisendeBedrift

Enturs oppdrag

I samarbeid om enkle, bærekraftige reiser. Entur leverer digitale tjenester til Norges kollektivtransport.

Hva gjør Entur?

Entur bygger digital infrastruktur for Norges kollektivtransport. Vi samler inn data fra alle kollektivselskaper og lager fremtidsrettede tjenester for reiseplanlegging og billettsalg. Tjenestene kan tas i bruk av selskapene, slik at de kan gi sine kunder god informasjon og billett til reisen.

Entur er statlig eid og en nøytral aktør. Tjenestene vi leverer kan brukes på tvers av selskaper og fylkesgrenser. I samarbeid med kollektivselskapene skal vi bidra til en bærekraftig reise inn i fremtiden.

Entur samler data om

58 239

stoppesteder

57

kollektivselskaper

4000

daglige ruter

Kollektivdata og tjenester

Entur kobler landets kollektivtrafikk sammen og skal levere fremtidsrettede digitale tjenester til kollektivselskapene.

Rutedata for all kollektivtrafikk — vi samler og deler

Alle kollektivselskaper sender nå inn data om sine ruter og reiser til Entur på samme format. Enturs plattform bygger derfor på en sømløs datasjø over hele landets reisetilbud.

Kollektivselskaper og utviklere kan enkelt koble seg på plattformen for å lage gode løsninger til sine kunder. Ved å ha grunntjenester samlet på en nasjonal, skalerbar plattform blir samfunnets ressurser brukt effektivt siden selskapene ikke trenger å vedlikeholde egenutviklede tjenester og databaser.

Entur jobber aktivt med å legge til rette for at nye reisemåter, som delebiler og bestillingstransport også kobles opp mot det eksisterende rutetilbudet.

På vei mot fremtidens kollektivtransport

Ved å ta i bruk salgs-tjenestene på Enturs plattform, kan kollektivselskapene håndtere salg fra sitt varelager. De kan lage billetter, kontrollere disse og hente ut data om sine kunder og salg.

Vi lager tjenestene våre med mål om at kollektivselskapene skal kunne selge billetter på tvers av hverandre. Dette vil gjøre at den reisende kan kjøpe billett til hele turen på ett sted, selv om de må gjøre bytter mellom selskap underveis.

Vi jobber også for å støtte nye forretningsmodeller, som for eksempel pay-as-you-go, fare capping og be-in/be-out. Dette er måter å ta betalt for kollektivreiser på som vil gjøre det enklere og lønnsomt for de reisende å velge kollektivt.

Jernbane

I tillegg til reiseplanlegging, har Entur ansvar for billettsystem, kundesenter og betjente stasjoners salg og service på vegne av jernbanen i Norge.

Jernbanens billettsystemer — samlet på ett sted

Entur forvalter salg og distribusjon av togbilletter i Norge. Alle togselskaper som kjører i Norge er forpliktet til å benytte Enturs salgssystem. Vi jobber tett med togselskapene slik at tjenesteplattformen utvikles for å møte deres behov for alternative produktmodeller, fordelsprogrammer og håndtering av kundeforhold.

Kundesenter og betjente stasjoner — service i verdensklasse

I tillegg til den digitale tjenesteplattformen, betjener vi to kundesentre og de fem største togstasjonene i Norge med omlag 150 årsverk . Ved hjelp av innsiktsdrevne digitale hjelpemidler og en aktiv politikk om kompetanseheving, kan våre ansatte levere kundeservice i verdensklasse på vegne av togselskapene.

Vi må sørge for at det er enkelt å velge kollektivreiser. Et viktig steg på veien er å samle informasjon om hele Norges kollektivtilbud i Entur. Da kan folk enkelt finne den beste kollektivløsningen, uansett hvor de er i landet og hvor langt de skal.

– Ketil Solvik-Olsen, tidligere samferdselsminister

Styring og ledelse