Gå til hovedinnhold

Enturs oppdrag

I samarbeid om enkle, bærekraftige reiser. Entur leverer digitale tjenester til Norges kollektivtransport.

Hva gjør Entur?

Entur bygger digital infrastruktur for all kollektivtransport i Norge. Vi samler, foredler og deler åpent trafikkdata, og lager fremtidsrettede tjenester for reiseplanlegging og billettsalg. Tjenestene kan tas i bruk av kollektivselskapene, slik at de kan gi sine kunder god informasjon og billett til reisen.

Entur er statlig eid og en konkurransenøytral aktør. Tjenestene vi leverer kan brukes på tvers av selskaper og fylkesgrenser. I samarbeid med kollektivselskapene skal vi bidra til en bærekraftig reise inn i fremtiden. I Entur sier vi at "vi kommer lenger sammen".

Entur samler data om

58 239

stoppesteder

57

kollektivselskaper

4000

daglige ruter

Kollektivdata og tjenester

Entur kobler hele landets kollektivtrafikk sammen og leverer fremtidsrettede digitale tjenester til kollektivselskapene.

Statens begrunnelse for opprettelse av og eierskapet i Entur er å ha en konkurransenøytral aktør som kan effektivisere ressursbruk og tilby kollektivtransporten grunnleggende tjenester innenfor reiseplanlegging og billettering. Målet er å redusere kostnader og legge til rette for muligheter for fremtidens mobilitet.

Rutedata for all kollektivtrafikk — vi samler og deler

Alle kollektivselskaper sender nå inn data om sine ruter og stoppesteder til Entur på samme format. Enturs plattform bygger derfor på et sømløst datasett over hele landets reisetilbud.

Kollektivselskaper og utviklere kan enkelt koble seg på plattformen for å lage gode løsninger til sine kunder. Ved å ha grunntjenester samlet på en nasjonal, skalerbar plattform blir samfunnets ressurser brukt effektivt. Selskapene trenger derfor ikke å vedlikeholde egenutviklede tjenester og databaser.

Entur jobber kontinuerlig med å legge til rette for nye muligheter og reisemåter. Vi kobler delebiler, bestillingstransport og mikromobilitet opp mot det eksisterende rutetilbudet.

På vei mot fremtidens kollektivtransport

Ved å ta i bruk billetteringstjenester fra Enturs plattform, kan kollektivselskapene produsere billetter, kontrollere disse og hente ut informasjon om salget.

Vi lager tjenestene våre med mål om at kollektivselskapene skal kunne selge billetter på tvers av hverandre. Dette vil gjøre at den reisende kan kjøpe en billett til hele turen på ett sted, selv om de må gjøre bytter mellom selskap underveis.

Vi jobber også for å støtte nye forretningsmodeller, som for eksempel pay-as-you-go, fare capping og be-in/be-out. Dette er måter å ta betalt for kollektivreiser på som vil gjøre det enklere og mer lønnsomt for de reisende å velge kollektivt.

Jernbane

Entur eier og styrer systemene for salg av togbilletter og tilbyr kundeservicetjenester ved to kundesentre og betjente billettsalg på Norges fem største togstasjoner.

Jernbanens billettsystemer — samlet på ett sted

Entur forvalter salg og distribusjon av togbilletter i Norge. Alle togselskaper som kjører i Norge er forpliktet til å benytte Enturs salgssystem. Vi jobber tett med togselskapene slik at tjenesteplattformen utvikles for å møte deres behov for alternative produktmodeller, fordelsprogrammer og håndtering av kundeforhold.

Kundesenter og betjente stasjoner — service i verdensklasse

I tillegg til den digitale tjenesteplattformen, betjener vi to kundesentre og de fem største togstasjonene i Norge med om lag 150 årsverk . Ved hjelp av innsiktsdrevne digitale hjelpemidler, og en betydelig satsning på kompetanseheving, kan våre ansatte levere kundeservice i verdensklasse på vegne av togselskapene.

Store og små aktører i kollektiv-Norge må jobbe sammen for å gjøre det enklere for den reisende å velge bærekraftige kollektivreiser. Entur samler hele Norges kollektivtilbud i Entur-appen, og jobber hver dag for å levere sikre, stabile og fremtidsrettede billetteringsløsninger til kollektivaktører. Vi kommer lenger sammen.

– Christel Borge, Administrerende direktør

Styring og ledelse