Gå til hovedinnhold
Min side
Til Bedrift

Tilgjengelighetserklæring

Alle skal ha like muligheter til å bruke Entur.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Digital- og markedsavdelingen i Entur er ansvarlige for Entur.no. Vi følger retningslinjene Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (eksternt nettsted). Dette gjør vi for at funksjonalitet og innhold skal være tilgjengelig for alle i de mest brukte nettlesere, skjermlesere og forstørrelsesprogramvare i det norske markedet.

Vi skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Se til at nettstedet oppnår minst nivå AA i WCAG 2.0.
 • Tilpasse innhold og funksjonalitet slik at det oppfyller nye krav i WCAG 2.1.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

 • Vi har regelmessige arbeidsøkter for å rette opp WCAG-feil og forbedre våre løsninger.
 • Vi har et klart og tydelig språk. Vi inkluderer instrukser som skal forebygge at brukeren gjør feil.
 • Feilmeldinger skal alltid forklare feilen og hjelpe brukeren videre eller tilbake, alt etter situasjon.
 • Alle inputfelter skal ha tydelig forklaring og hjelpe brukeren til riktig utfylling.
 • Nettsiden er tilgjengelig på bokmål, nynorsk og engelsk.
 • Nettsiden er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere.
 • Du kan forstørre og forminske teksten i nettleseren din.
 • Det er mulig å navigere i nettstedet ved hjelp av tastatur.
 • Innholdet er tilgjengelig på desktop og mobile enheter ned til 320 px bredde.
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
 • Meningsbærende farger for ulik transport er tilpasset på best mulig måte for de fleste/vanligste fargeblindhetstypene.
 • Vi skjuler kartet hvis man har aktivert VoiceOver.
 • Alle bilder og illustrasjoner har alt-tagg.

Kjente feil og mangler:

 • Nets betalingsløsning har begrensninger knyttet til bruk av voiceover. Vi tilbyr betaling med Vipps som et alternativ for brukere som opplever problemer knyttet til dette.
 • Chatløsning fra Telia oppfyller ikke kravene til bruk med voiceover. Nå tilbyr vi feedback-skjema/mail eller henvisning til telefon for de som ønsker kontakt med Entur.

Dette jobber vi med

I 2022 prioriterer vi å minimere kjente feil og mangler knyttet til UU. Vi prioriterer i ennå større grad å designe for alle, i alle våre flater. I tillegg skal vi naturligvis oppdatere Entur.no i henhold til nye og endrede krav i WCAG 2.1.

Prioriterte områder:

 • Optimalisering knyttet til opplesning med voice over.
 • Bedre knytning mellom feilmeldinger og inputskjemaer.
 • Forbedre og forenkle informasjonstekster knyttet til billetter og vilkår.
 • Forbedret chatløsning på entur.no, som kombinerer ulike kontaktpunkter til Enturs kundesenter.
 • Datepicker på web fungerer ikke optimalt med VoiceOver. Dette er en prioritert oppgave å få løst.
 • Tilrettelegge for prefers-reduced-motion på animerte komponenter.
 • Forbedre synlighet på scrollbar.
 • Legge til en spesiell fokustilstand for tastaturnavigering og øke kontrast/synlighet ved fokus.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal på entur.no, eller skriver vi på en måte som gjør at det vanskelig å forstå? Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet!

Send oss en tilbakemelding her