Gå til hovedinnhold

Team Lead - Team Data

Entur søker etter en team lead til team data

Entur er et statseid teknologi- og serviceselskap. Vårt oppdrag er å levere en plattform og en brukerflate som muliggjør mer sømløse løsninger på tvers av dagens kollektiv- og mobilitetstilbud. Slik er vi med til å bidra til vi alle kan reise grønnere, smartere og at samfunnet blir mer bærekraftig. Dette ønsker vi å få til ved hjelp av tett samarbeid med hele sektoren hvor vi tilbyr dem gode digitale løsninger som utnytter all den dataen som finnes, via deres egne flater eller via våre.

Team lead - team data

For å lykkes, har vi etablert et dedikert team i Entur som har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for å enklere demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Vi ønsker å rekruttere en team lead for dette teamet, som kan ta ansvar for å koordinere oppgaver i teamet, samt å sørge for at teamet fungerer godt og har rett kompetanse til enhver tid. Vi tror også at du vil jobbe hands-on med koding, da teamet ikke er så stort at team-lead rollen krever all din oppmerksomhet.

Du vil jobbe med

 • Sørge for et godt teammiljø da vi har en team-first tankegang hos oss
 • Være delaktig i å definere teamets mål sammen med tech- og produkteier.
 • Beslutte hvordan bruke teamet på best mulig måte for å oppnå teamets mål
 • Passe på at teamet har rett bemanning, inkludert rekruttering
 • Jobbe tett med andre team, da det meste av vår suksess vil realiseres via andre team
 • Bidra til utvikling/koding av konkrete tjenester, da team-lead delen ikke fyller 100%.

Du er

 • Du er en teknolog, som har jobbet med utvikling og/eller data i mange år
 • Du har erfaring med å lede team fra før, og rekruttering
 • Du trives med å hjelpe de andre i teamet med å lykkes
 • Behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig
 • Du er voksen, erfaren, rolig, og folk får lett tillit til deg
 • Du kan være hands-on også, ideelt sett med koding (Java, React)
 • En med høyere utdanning innen systemutvikling, eller kan dokumentere kunnskap på annen måte
 • Ideelt sett har du erfaring med dataplattformer, f.eks. kataloger, tilgangsstyring, lineage, GDPR.

Vi tilbyr

Som ansatt tilbyr vi deg et godt lønnsnivå og pensjonssparing, frihet til å velge hva slags laptop og telefon du ønsker, med mer. Du får anledning til å utvikle deg innenfor det fagfeltet du jobber med, sammen med andre i Entur, men også gode muligheter til kurs og konferanser.

Entur har et solid utviklingsmiljø på rundt 150 utviklere og ca 15 team. Vi har en agile tilnærming til utvikling, med ønske om høy autonomi og eierskap til de løsningene de utvikler og drifter. Våre løsninger er tjenesteorienterte, hendelsesdrevet og skybaserte. Tjenestene kjører på Google Cloud Platform (noe IBM cloud) med Kubernetes og Firebase. Vi bruker Postgres, Kafka / Pub Sub, BigQuery, DataStudio og mer. Vi programmerer for det meste i Java, Kotlin, Scala, Javascript (Node.js) og React-Native. Av støtteverktøy benytter vi oss av Slack, Confluence, Jira, Google Docs, Grafana og Prometheus. Vi fokuserer på å bruke verktøy som våre utviklere liker og ønsker å jobbe med.

Se annonsen og søk på stillingen