Gå til hovedinnhold

Senior utvikler - team data

Entur søker etter en senior utvikler til team data

Entur er et statseid teknologi- og serviceselskap. Vårt oppdrag er å levere en plattform og en brukerflate som muliggjør mer sømløse løsninger på tvers av dagens kollektiv- og mobilitetstilbud. Slik er vi med til å bidra til vi alle kan reise grønnere, smartere og at samfunnet blir mer bærekraftig. Dette ønsker vi å få til ved hjelp av tett samarbeid med hele sektoren hvor vi tilbyr dem gode digitale løsninger som utnytter all den dataen som finnes, via deres egne flater eller via våre.

Senior Utvikler - team data

For å lykkes, har vi etablert et dedikert team i Entur som har som mål å få både Entur, men også hele økosystemet til å bli mer datadrevet. Dette teamet har tre funksjoner: etablere en datainfrastruktur for å enklere demokratisere data, ta frem innsikt i samarbeid med andre team og lage smarte tjenester (AI) som tar eller bidrar til beslutninger. Vi ønsker å rekruttere en senior utvikler til dette teamet, som kan utvikle og coache de andre utviklerne i hvordan bygge gode og robuste tjenester.

Du vil jobbe med

 • Mye design & koding, vi ønsker jo å bygge / sette sammen en dataplattform.
 • Produktutvikling, da vi må forstå hvilke behov som vi skal fokusere på å løse.
 • Coaching, internt fordi du er senior, eksternt fordi andre trenger hjelp til hvordan enklere jobb med data.
 • Hjelpe til med å finne ut av og lage løsninger for integrasjon mellom forskjellige systemer.

Du er

 • En erfaren utvikler, men mange år bak deg hvor du har kodet omtrent hver eneste dag.
 • En som kan Java / Kotlin godt, gjerne også Kafka, GCP / Kubernetes.
 • Vet hvordan bygge distribuerte systemer, kjenner godt til DDD og EDA.
 • En med høyere utdanning innen systemutvikling, eller kan dokumentere kunnskap på annen måte.
 • Behersker norsk godt, både skriftlig og muntlig.
 • Glad i å lære kontinuerlig, og følger med på utvikling- og teknologitrender.
 • En som elsker tanken på å bidra til å lage datainfrastruktur som andre team vil bruke.

Vi tilbyr

Som ansatt tilbyr vi deg et godt lønnsnivå og pensjonssparing, frihet til å velge hva slags laptop og telefon du ønsker, med mer. Du får anledning til å utvikle deg innenfor det fagfeltet du jobber med, sammen med andre i Entur, men også gode muligheter til kurs og konferanser.

Entur har et solid utviklingsmiljø på rundt 150 utviklere og ca 15 team. Vi har en agile tilnærming til utvikling, med ønske om høy autonomi og eierskap til de løsningene de utvikler og drifter. Våre løsninger er tjenesteorienterte, hendelsesdrevet og skybaserte. Tjenestene kjører på Google Cloud Platform (noe IBM cloud) med Kubernetes og Firebase. Vi bruker Postgres, Kafka / Pub Sub, BigQuery, DataStudio og mer. Vi programmerer for det meste i Java, Kotlin, Scala, Javascript (Node.js) og React-Native. Av støtteverktøy benytter vi oss av Slack, Confluence, Jira, Google Docs, Grafana og Prometheus. Vi fokuserer på å bruke verktøy som våre utviklere liker og ønsker å jobbe med.

Se annonsen og søk på stillingen