Gå til hovedinnhold
Min side
Til Reisende

Design lead

Har du lyst til å være med på å videreutvikle designarbeidet vårt?

Vi ser etter en person som skal ta ansvar for design og brukeropplevelser i Entur. Som ansvarlig for brukeropplevelse i Entur blir du en viktig fagperson og en ressurs for flere tjenester, og skal sørge for at Entur samler kollektiv-Norge. Vi vil være ledende på brukeropplevelse innen reiseplanlegging, og faggruppen for Design teller 10 personer, fordelt på ulike team. Disse arbeider med: reiseplanlegger i app og på web, verktøy for betjent billettsalg og kundeservice, billettautomater på stasjon, portal for samarbeidspartnere/kollektivaktører, samt portal for personalbillettordningen.

Arbeidsoppgavene vil blant annet omfatte følgende:

 • Bidra til å bygge opp et sterkt fagmiljø for UX-designere i digitalavdelingen.
 • Fungere som produkteier for designsystemet og lede arbeidet med å videreutvikle dette https://design.entur.org/.
 • Skape god designkultur i Entur, og være en ambassadør for at designprinsipper (https://design.entur.org/kom-i-gang/designprinsipper) etterleves av alle team.
 • Passe på at vi i Entur følger best-practice innen innsiktsarbeid, design og konseptutvikling.
 • Fagansvarlig og premissgiver for arbeid med brukeropplevelse og designprosesser i Entur.
 • Veilede andre designere i alle produktteam i Entur som arbeider med digitale kundeflater.
 • Lede konseptutviklingsarbeid og designprosesser.
 • Gjennomføre domenespesifikk kompetanseheving blant designerne og støtte prosesser i team (veilede på Retro, til workshops, designsprinter).
 • Være en ambassadør for universell utforming i løsningene til Entur for å oppfylle WCAG-krav om tilgjengelighet og sikre god design for alle i våre produkter.

Vi ser etter deg som har disse kvalifikasjonene

Vi forutsetter at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt en genuin interesse og entusiasme for å jobbe brukersentrert med teknologi og innhold.

 • Flere års erfaring innen interaksjonsdesign.
 • Erfaring med designledelse, med god forståelse for grafisk design og tjenestedesign er et stort pluss.
 • Du har kunnskap om, og erfaring med, smidige arbeidsprosesser .
 • Erfaring med bruk av designverktøy som Figma.
 • Du har en positiv væremåte og lett for å engasjere og invitere kollegaer til samarbeid.
 • Du trenger ikke ha norsk som morsmål, men må beherske norsk som arbeidsspråk .
 • Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. #mangfold

Vi tilbyr

 • Fast arbeidssted og ikke flying mellom diverse kunders lokaler
 • En gjeng med fantastiske arbeidskollegaer som brenner for det Entur leverer og hvordan vi jobber
 • Faste kolleger du kjenner og møter hver dag, fysisk eller digitalt
 • Et designsystem som er masse brukt, godt likt og som vi får cred for eksternt
 • Fleksibel arbeidsdag med hybride løsninger
 • En fastlønn som ikke varierer fra måned til måned
 • Populær tech – Figma, Slack, Mural, Discord, osv.
 • Den gode følelsen av å løse et viktig samfunnsoppdrag og få være med på det grønne skiftet

Søk stillingen.