Gå til hovedinnhold
Min side
Til Reisende

Entur på ITS-forum

Hanne og Håkon var på ITS-forum og snakket om hvordan Entur jobber for å samle og foredle data fra kollektivtrafikken i Norge.

For at det skal bli enklere å forflytte seg bærekraftig og miljøvennlig, må vi bruke data smart💡♻️ Det jobber vi i Entur masse med! I dag fortalte vi hvordan på ITS Norway - forum.

– Vi jobber med å samle inn så mye data at vi kan gi reisende bedre informasjon om sanntid og framtid. For eksempel er det nyttig å vite om toget er forsinket før du kommer på perrongen. På den måten unngår vi opphopning av mennesker på stasjonen og reisende får mulighet til å ta et bedre valg for å rekke jobben eller barnehagen, sier Håkon Onsager, leder for Data og innsikt i Entur.

En annen fordel med mye datadeling er prediksjon. Ved å kunne forutse for eksempel hvor mange mennesker det vil være på en avgang, eller hvor lang tid det vil ta å rette en oppstått feil, kan vi ta en annen avgang eller et alternativt transportmiddel dersom vi ønsker å unngå trengsel.

– Dette krever mye bearbeidelse av dataene. Og det krever at aktørene i samferdsel vil dele enda mer data med hverandre. Vi jobber tross alt mot det samme målet, å gjøre det enklere å reise bærekraftig, sier Hanne Kristin Nettum Breivik, direktør for Marked og mobilitet i Entur.

– Også gjør vi datasettene tilgjengelig i en åpen datakatalog og på developer.entur.org, slik at de bearbeidede dataene kan gi stor nytteverdi for flere, legger Håkon til.