Gå til hovedinnhold

Entur etablerer dynamiske innkjøpsordninger

Entur ønsker nye leverandører innen IT og HR velkommen til å tilby sine tjenester. Les mer om våre nye innkjøpsordninger.

Entur kjøper årlig konsulenttjenester for om lag 300 MNOK. For områder hvor vi tidligere har inngått rammeavtaler går vi nå over til dynamiske innkjøpsordninger. Dette åpner for at alle leverandører kan bli kvalifisert til ordningen.

Entur etablerer nå følgende dynamiske innkjøpsordninger:

DPS – IT-utviklingstjenester team/gruppe - se utlysning på Doffin

Denne ordningen skal dekke Entur sitt behov for kompetanse og kapasitet innen IT-utviklingstjenester for prosjekter med behov for bistand fra et større antall ressurser levert som en gruppe eller team.

DPS – IT-Utviklingstjenester - individuelle ressurser - se utlysning på Doffin

Denne ordningen skal dekke Entur sitt behov for kompetanse og kapasitet innen IT-utviklingstjenester for prosjekter med behov for bistand fra en eller flere enkeltkonsulenter til spesifikke roller i et eller flere prosjekter.

DPS – Rekrutteringstjenester - se utlysning på Doffin

Denne ordningen skal dekke Entur sitt behov for rekrutteringsbistand i enkelte rekrutteringsprosesser. Som regel gjennomfører Entur rekrutteringsprosessene uten bistand. Ved enkelte rekrutteringsprosesser innhentes bistand blant annet pga. kapasitetsbetraktninger og/eller ønske om å knytte til seg ekspertise. Det antas at de fleste rekrutteringsoppdragene vil være i Oslo, men noen også på Lillehammer.

DPS – HR og organisasjonsutvikling - se utlysning på Doffin

Denne ordningen skal dekke Entur sitt behov for kapasitet og kompetanse for å utvikle Entur som organisasjon i tråd med vårt samfunnsoppdrag og strategi. Entur har behov for rådgivning og andre tjenester knyttet til HR og organisasjonsutvikling. Det omfatter strategi – og organisasjonsutvikling, faglig og strategisk rådgivning innen HR, leder – og medarbeiderutvikling samt rekruttering. Det er også en forventning om å verdiøke HR sin verktøykasse og kompetanse til å levere leder- og organisasjonsutvikling.

Hva er en dynamisk innkjøpsordning?

En dynamisk innkjøpsordning brukes ved kjøp av standardytelser og –tjenester som er tilgjengelig i markedet, og som ikke må tilpasses for å dekke behovet. Dette kan være både varer og tjenester. Alle som er kvalifisert til innkjøpsordningen vil kunne levere tilbud på konsulenter.

Les mer om dynamiske innkjøpsordninger på DFØ sine nettsider og om anskaffelser i Entur på våre informasjonssider til leverandører.

Hvorfor oppretter Entur dynamisk innkjøpsordning?

Tilgang til konsulentbistand er viktig for å støtte opp under vårt samfunnsoppdrag som er å levere digitale tjenester og infrastruktur til Norges kollektivtransport. Entur har virksomhet flere steder i landet, og dagens rammeavtaler dekker ikke alltid våre behov for fagkompetanse på de ulike geografiske områder.

Dersom du har spørsmål til Entur rundt dette kan du sende en mail til innkjop@entur.org